Prodej Byty Zvolen

Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

56.000,- €
Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

154.920,- €
Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

160.780,- €
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

Cena v RK
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

Cena v RK
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

56.120,- €
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

55.220,- €
Byt 3+1, Pod Dráhami, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 3+1, Pod Dráhami, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

138.450,- €
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej

78.000,- €
Byt 2+1, Kimovská, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, Kimovská, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

89.550,- €
Byt 2+1, Ľ. Fullu, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, Ľ. Fullu, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej

63.000,- €
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej

67.000,- €
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

Cena v RK
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

Cena v RK
Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

160.780,- €
Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

154.920,- €
Byt 1+1, Jedľová, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, Jedľová, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej

45.000,- €
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

56.000,- €
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

56.840,- €
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

56.120,- €
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

56.120,- €
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

55.220,- €
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

Cena v RK
Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 3+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

145.800,- €
Byt 4+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 4+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

168.800,- €
Byt 5+1 a víc, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 5+1 a víc, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

249.600,- €
Byt 3+1, Mateja Bela, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 3+1, Mateja Bela, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej

72.000,- €
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej

59.500,- €
Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 1+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

55.356,- €
Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko Byt 2+1, prodej, Zvolen, Slovensko

prodej novostavba

88.440,- €

1 | 2 | 3 | 4


Top realitní partner

RAYMANN REAL s.r.o.